initiatief

In 2007 hoorde bestuurslid Arjan Wemmers dat er in een weiland in Brandwijk nog een vliegtuigmotor moest liggen. Hij nam contact op met de eigenaar van het land, meneer Bons. Meneer Bons bevestigde het verhaal dat er een motor onder de grond moest liggen en hij stond open voor het opgraven van de motor. Hij wilde echter niet dat de onderdelen zomaar zouden verdwijnen en wilde graag dat er iets mee zou worden gedaan, bijvoorbeeld een monument.