bestuursleden

Het bestuur van Stichting Oorlogsmonument Molenaarsgraaf-Brandwijk bestaat uit de volgende personen:

Jan Boele, voorzitter

Dirry de Haan, secretaris

Arjan Wemmers, penningmeester/website beheerder

Peter Bons, algemeen bestuurslid

Wim Breedijk, algemeen bestuurslid

Antoine de Zeeuw, algemeen bestuurslid/website beheerder